AFSCHAFFING VESTIGINGSWETTEN VOOR DE MASSAGESECTOR: Wat nu?

AFSCHAFFING VESTIGINGSWETTEN VOOR VLAANDEREN

Begin 2016 werden wij in kennis gesteld door het Vlaamse Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (VLAIO) dat de Belgische vestigingswetgeving in strijd was met een nieuwe Europese regelgeving (2013/55/EU). Een belangrijke pijler in het Europees project is altijd het vrij verkeer van personen geweest. Als Europees burger moet nu het ook mogelijk zijn om vrij te ondernemen in eender welke lidstaat, zonder dan men tegen nationale barrières aanloopt (lees: vestigingswetgeving). Hierdoor was het behoud van de vestigingswetten onmogelijk geworden. België was ook nog één van de weinige landen die deze wetten nog hanteerde.

Gisteren besliste de Vlaamse regering om de vestigingswet op te heffen voor een eerste reeks beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager en garagisten, koetswerkers en fietsenmakers.

Deze beslissing dient nu vertaald te worden in een besluit van de Vlaamse Regering. We mogen verwachten dat de afschaffing begin 2018 van kracht zal zijn. Tot zolang blijft de huidige vestigingswetgeving van kracht.

Afschaffing van de vestigingswet: Is dit wel een goede zaak?!

Enerzijds zou je kunnen stellen dat met het wegvallen van de vestigingswet, er ook een bepaalde kwaliteitsborging van overheidswege wegvalt. Anderzijds moeten we wel ook durven erkennen dat deze kwaliteitsborging an sich weinig voorstelde én vaker een probleem vormde dan dat een oplossing bood.

  • De vestigingswet heeft nooit kunnen verhinderen dat zwartwerk en illegale tewerkstelling ook onze sector voet aan de grond heeft gekregen. Eén van haar aanvankelijke doelstellingen!
  • Sedert 2016 zitten we in een situatie waarbij buitenlanders vrijgesteld werden van de vestigingswet, terwijl Belgen er wel aan moesten voldoen. Dit was discriminatie ten top!

Wat nu?

Wetgevingen moeten in de eerste plaats dynamisch zijn en zich regelmatig aanpassen aan de noden van de sector. Dit was al jaren niet meer het geval. In dat opzicht is de afschaffing van de wetgeving wat ons betreft een kans die we moeten aangrijpen om onze sector zelf te reguleren, op een hoger niveau te tillen en te zorgen voor een nieuw en breedgedragen kwalificatiesysteem. Gelukkig komt de afschaffing voor ons niet uit de lucht gevallen en is het nieuwe kwalificatiesysteem een project waaraan wij al maanden zijn aan het sleutelen onder impuls van het Vlaamse Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (VLAIO). Na heel wat informele gesprekken te hebben gevoerd met professionals uit verschillende deelsegmenten van de sector, opleidingscentra en onze collega’s in het buitenland. Kortelings zal het nieuw kwalificatiesysteem gepubliceerd worden. Wij kijken alvast uit naar jullie feedback!

Wat gaat het effect zijn op mijn zaak?

Wij verwachten relatief weinig effect op macro-economisch vlak voor de bestaande salons. Nederland heeft hetzelfde meegemaakt in 2006 en er was destijds enkel sprake van een kortstondige opflakkering van het aantal professionals. Er ligt nu een belangrijke taak weggelegd voor de beroepsverenigingen om na de afschaffing van de vestigingswet het kaf van het koren te scheiden binnen de sector en te zorgen voor sensibilisering bij de consument. Ons draaiboek hiervoor ligt alvast klaar! En u? Bent u nog niet erkend als massage professional? Meld je vandaag nog aan via ons online formulier op www.massagefed.be !

Lidmaatschap aanvragen

Wenst u deel uit te maken van het netwerk van gecertificeerde professionelen uit de sector? Aarzel dan niet om lid te worden van onze beroepsfederatie!

Meld je online aan als lid!

Zoek een gecertificeerd behandelaar