Aansluitingsvoorwaarden Relaxatie masseurs

Sinds een tijdje worden geen opleidingscentra meer erkend, wel de kennis die het kandidaat lid heeft.

Voor de grote spelers in de massageopleidingsmarkt weten wij dat de gevraagde kennis onderwezen en getoetst wordt.
Andere opleiders moeten jou een attest aanleveren van de gevolgde vakken en een bijbehorend certificaat. Onze Erkenningscommissie beslist dan over jouw lidmaatschap.

Wanneer je een opleiding zoekt zal een goed opleidingscentrum vermelden dat hun leerprogramma conform is met onze vereisten. Indien je dit niet uit hun website kan opmaken is het verstandig om te vragen of zij voldoen aan onderstaande opleidingscriteria en dit jou via mail bevestigen.

Opleidingscriteria

Anatomische kennis:

  • Latijnse nomenclatuur
  • Spierstelsel
  • Skeletaal stelsel
  • Basiskennis van Anatomische assen & vlakken
  • Pathologie cutis & musculaire aandoeningen
  • Basiskennis over de werking van het lichaam


Massagetechnieken:

  • Beheersen en kunnen toepassen van effleurage, petrisage, tapotage en vibraties.


Praktijk kennis:

  • Kennis van de globale & specifieke contraindicaties massages.
  • Hygiene in de praktijk
  • Inlichtingenfiche klanten kunnen opstellen aan de hand van een intakegesprek.

De verworven competenties dienen gestaafd te worden door certificaat of diploma uitgereikt door een opleidingscentrum.

Wie erkend wil worden als “Sportmasseur” of “Reflexoloog” mag de opleidingsvoorwaarden via contact aanvragen

 

B. Onderschrijven van onze deontologische code.

C. Ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België of Kamer van koophandel in Nederland

D. Bewijs van goed gedrag en zeden.

E. Enkel natuurlijke personen, geen handelsvennootschappen kunnen hun aanvraag indienen.

F. Verklaren op eer en geweten geen fysieke, spirituele of mentale behandelingen met een erotisch karakter uit te voeren.

G. Betalen van het jaarlijks lidgeld Relaxatiemasseur van 50 euro

 

Indien u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kan je het dossier om als masseur erkend of therapeut te worden via ons aanvraagformulier aanvragen bij de erkenningscommissie.

Lidmaatschap aanvragen

Wenst u deel uit te maken van het netwerk van gecertificeerde professionelen uit de sector? Aarzel dan niet om lid te worden van onze beroepsfederatie!

Meld je online aan als lid!

Zoek een gecertificeerd behandelaar