BEKIJK HIER HET BEROEPSKWALIFICATIEDOSSIER MASSEUR BIJ KANKER

Door ons geaccrediteerde opleidingscentra: ( deze lijst kan ten alle tijde aangepast worden)

Syntra

Massage voor Iedereen

Massage bij kanker België

VZW Zorgmassage

Indien u de opleiding volgt bij een geaccrediteerd opleidingscentrum kan u, op basis van het behaalde diploma, aansluiten bij de Belgische Massage Federatie vzw. U zal tevens opgenomen worden in het kwaliteitsregister van erkende masseurs in België. U krijgt een aparte vermelding in de zuil “massage bij kanker”

De leden BMF die een opleiding gevolgd hebben bij onze beroepsfederatie krijgen één jaar een gratis vermelding in de zuil “massage bij kanker” .

Aansluitingsvoorwaarden Masseur bij Kanker

Sinds de invoering van het beroepskwalificatiedossier worden enkel certificaten en diploma’s van Belgische opleidingscentra die door de BMF zijn geaccrediteerd erkend.

Massagetechnieken en algemene kennis

  • Beheersen en kunnen toepassen van de diverse massagetechnieken bij kanker zoals bepaald in het beroepscompetentiedossier Masseur bij kanker en gevolgd bij één van bovenstaande opleidingscentra.

Praktijk kennis:

  • Minimum 2 kankerpatiënten onder supervisie hebben gemasseerd.

Naamvoering:

  • De behandelaar zal op geen enkele wijze refereren naar de term “oncologie”, daar deze term in België wettelijk voorbehouden is aan de medische sector en aanverwante medische beroepen gerelateerd aan onderzoek, behandeling en/of genezing van kanker.
  • Het gebruik van de term “oncologie” in de deelsector van massage bij kanker is verboden daar het voor de klant een referentiële verwijzing is naar de medische wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek, behandeling en/of genezing van kanker. Dit zou de klant impliciet kunnen suggereren dat de uitgevoerde massagetechnieken een behandelmethode bij kanker zou zijn of kanker zou kunnen genezen.

De verworven competenties dienen gestaafd te worden door certificaat of diploma uitgereikt door een BMF erkend opleidingscentrum.

  1. Onderschrijven van onze deontologische code.
  2. Ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België of Kamer van koophandel in Nederland
  3. Bewijs van goed gedrag en zeden.
  4. Enkel natuurlijke personen, geen handelsvennootschappen kunnen hun aanvraag indienen.
  5. Verklaren op eer en geweten geen fysieke, spirituele of mentale behandelingen met een erotisch karakter uit te voeren.
  6. Betalen van het jaarlijks lidgeld Masseur bij kanker van 50 euro.

Indien je voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kan je het lidmaatschap online aanvragen via ons formulier.

Lidmaatschap aanvragen

Wenst u deel uit te maken van het netwerk van gecertificeerde professionelen uit de sector? Aarzel dan niet om lid te worden van onze beroepsfederatie!

Meld je online aan als lid!

Zoek een gecertificeerd behandelaar