Aansluitingsvoorwaarden Energetische Therapeuten

1. Chakra’s of Aura’s, werken met energie of magnetisme (Reiki)

  • Edelstenen
  • Etherische oliën
  • Massage (Effleureren)

2. Uitgebreide kennis van de werking/invloeden van de chakra’s en bovenstaande energieën op emotioneel, geestelijk en lichamelijk niveau.

3. Beheersen en kunnen toepassen van:

  • chakra-, energetische- en lichamelijke behandelingen.
  • Grondingstechnieken

4. Kennis van de globale & specifieke contra-indicaties van chakra-, energetische- en lichaamsbehandelingen.

5. Inlichtingenfiche klanten kunnen opstellen aan de hand van een intake gesprek.

6. Bewustzijn van de eigen persoonlijke mogelijkheden en beperkingen betreffende het behandelen van lichamelijke-, geestelijke- en emotionele klachten van klanten.

De verworven competenties dienen gestaafd te worden door certificaat of diploma uitgereikt door een opleidingscentrum.

 

B. Onderschrijven van onze deontologische code.

C. Ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België of Kamer van koophandel in Nederland

D. Bewijs van goed gedrag en zeden.

E. Enkel natuurlijke personen, geen handelsvennootschappen kunnen hun aanvraag indienen.

F. Verklaren op eer en geweten geen fysieke, spirituele of mentale behandelingen met een erotisch karakter uit te voeren.

G. Betalen van het jaarlijks lidgeld Energetisch Therapeut van 50 euro

 

Indien u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kan je het dossier om als masseur erkend of therapeut te worden via ons aanvraagformulier aanvragen bij de erkenningscommissie.

Lidmaatschap aanvragen

Wenst u deel uit te maken van het netwerk van gecertificeerde professionelen uit de sector? Aarzel dan niet om lid te worden van onze beroepsfederatie!

Meld je online aan als lid!

Zoek een gecertificeerd behandelaar