Aansluitingsvoorwaarden Reflexologen

Opleidingscriteria

Anatomische kennis:

 • Latijnse nomenclatuur
 • Spierstelsel
 • Skeletaal stelsel
 • Basiskennis van Anatomische assen & vlakken
 • Algemene pathologie
 • Basiskennis over de stelsels van het lichaam

 

Massage en reflexologische technieken:

 • Beheersen en kunnen toepassen van ontspanningsgrepen,losmaaktechnieken, fricties, effleurages, lopende duim, knokkeltechniek, inhaaktechniek

 

Praktijk kennis:

 • Kennis van de globale & specifieke contra-indicaties massages en reflexologie.
 • Plaatsbepaling van de reflexzones
 • Hygiene in de praktijk
 • Inlichtingenfiche klanten kunnen opstellen aan de hand van een intakegesprek.

De verworven competenties dienen gestaafd te worden door certificaat of diploma uitgereikt door een opleidingscentrum.

 

B. Onderschrijven van onze deontologische code.

C. Ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België of Kamer van koophandel in Nederland

D. Bewijs van goed gedrag en zeden.

E. Enkel natuurlijke personen, geen handelsvennootschappen kunnen hun aanvraag indienen.

F. Verklaren op eer en geweten geen fysieke, spirituele of mentale behandelingen met een erotisch karakter uit te voeren.

G. Betalen van het jaarlijks lidgeld Voetreflexoloog van 50 euro

 

Indien u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kan je het dossier om als masseur erkend of therapeut te worden via ons aanvraagformulier aanvragen bij de erkenningscommissie.

Lidmaatschap aanvragen

Wenst u deel uit te maken van het netwerk van gecertificeerde professionelen uit de sector? Aarzel dan niet om lid te worden van onze beroepsfederatie!

Meld je online aan als lid!

Zoek een gecertificeerd behandelaar