Belgische Massage Federatie

Structuur

De Belgische Massage Federatie vzw is een wettelijk erkende beroepsorganisatie met een afgelijnde transparante structuur en beleid. Onderstaande organogrammen tonen u de samenstelling en bezetting van de bestuursposten en substructuren:

Structuur BMF

Beleidslijnen 2016

De voorzitter en zijn bestuursteam hebben voor 2016 de volgende beleidslijnen uitgezet:

  • 100% expansie voor 2016
  • Verder uitbouwen professioneel netwerk
  • Activeren Franstalig landsgedeelte
  • Optimaliseren van samenwerkingsverbanden binnen de massagesector
  • Verbeteren van de communicatie
  • Intensiveren van onze rol als waakhond voor de sector
  • Opstarten van het “Lifetime Achievement Award Massage” project

Lidmaatschap aanvragen

Wenst u deel uit te maken van het netwerk van gecertificeerde professionelen uit de sector? Aarzel dan niet om lid te worden van onze beroepsfederatie!

Meld je online aan als lid!

Zoek een gecertificeerd behandelaar

Zoek!